domoras - Sicilia
>>

Lidt om Den sicilianske Mafia

Allerførst skal det slåes fast, at almindelige mennesker, lønslaver, folk, der ellers passer deres egne ting, og turister ikke har interesse for Mafiaen!

Oprindelig opstod Mafiaen under de feudale herredømmer på Sicilien med det gode formål at beskytte den lille mand mod herremændene. Ordet "Mafia" stammer sandsynligvis fra det arabiske "mu'afah", der betyder beskyttelse. Medlemmerne af mafiaen foretrækker dog at kalde deres organisation for "Casa Nostra" (oversat: Vores hus).
Som sagt var Mafiaen et beskyttende organ for de undertrykte, men i slutfasen af Bourbon-herredømmet op mod foreningen af Italien i 1860, evnede mafiosierne at få indflydelse indenfor den nye magtstruktur, var mellemmænd i jordfordelingen, der fulgte i kølvandet på foreningen af Italien i 1860 og plejede ellers omgang med det nye demokratis repræsentanter.

Højborgen for mafiaen er i byen Corleone beliggende syd for Palermo i Palermo-provinsen. I over 50 år er de øverste ledere kommet fra denne by, der inspirede forfatteren Mario Puzo til at navngive sin hovedperson i bogen "The Godfather" Don Corleone.
Fra ca. 1890 til 1920 var den uomtvistelige topleder Don Vito Cascio Ferro, der havde et tæt samarbejde med den amerikanske organisation "Black Hand", en mafialignende organisation grundlagt af syditalienske emigranter. Ferro havde adskillige mordanklager hængende over sig, men tilstod kun mordet på den amerikanske detektiv, Jack Petrosino, der skulle klarlægge forbindelserne mellem mafiaen på Sicilien og de lignende organisationer i Amerika. Jack Petrosino blev dræbt den samme dag han ankom til Palermo.
Ferros magtfulde dage endte med Mussolinis ihærdige forsøg på at eliminere mafiaen og derved bibringe Sicilien et ordentligt og harmonisk samfund uden frygt og trusler. I 1925 blev Cesare Mori udnævnt til kommisær i Palermo til at udføre dette vanskelige hverv med at uskadeliggøre Mafiaen. Efter sigende fængslede Mori op mod 11.000 mand lige fra ledere til kvægtyve og medløbere. Men efter 2. verdenskrig blev de fængslede frigivet, da de var arresteret af Fascist-regimet, hvor man efter krigen var opsat på at vende fascismen ryggen. Mafiaens frigivne ledere optog deres tidligere erhverv og positioner i samfundet. Og man var lige vidt!
De tidlige efterkrigså kom mafialederne til gode; de evnede at infiltrere den engelsk-amerikanske administration af Sicilien, havde hjulpet til at invasionen af de allierede styrker kunne foregå ret gnidningsløst, og bagefter kunne de være behjælpelige med genopbygningen af det politiske og administrative system. Og de kunne på den måde opretholde deres forbindelser med de amerikanske ligemænd. Den legendariske amerikanske mafiaboss, Lucky Luciano, blev endda fløjet ind til Sicilien fra et amerikansk fængsel. Det siges, at han grundlagde den siliansk-amerikanske narkoring. Ved Lucky Lucianos død i 1962, blev lederskabet overtaget af Luciano Liggio, som ved snilde fik sig anbragt i de øverste cirkler i Corleone-familien. Han blev dog arresteret i 1974.
Efter krigen fik mafiaen nye interesser. Organisationen flyttede ind til byerne, hvor man slog sig på byggebranchen og ejendomshandel og handel og smugling af narkotika - ikke mindst heroin. Mafiaen består nu af flere familier, og de høje indsatser resulterede i interne stridigheder. Den italienske regering modsvarer ved i perioden 1963 til 1976 at nedsætte en AntiMafia kommision til bekæmpelsen af Mafiaen. Mafiaen svarer igen ved at terroriserer offentlige embedsmænd, sågar myrde dem. I 1971 blev Palermos ledende anklager, Pietro Scarglione, myrdet som den første i en lang række af fremtrædende skikkelser.
Mafiaens terrorisering forsætter i 90'erne, hvor Palermos tidligere borgmester, Salvatore Lima, blev skudt ned foran sit hjem i Mondello, en forstad til Palermo. Han mente sig ikke i rampelyset og havde ingen bodyguards og havde desuden været i lommen på Mafiaen. Men han havde undladt at bruge sin indflydelse i Højesteret, og en del mafiosi, som var blevet fængslet i 80'erne blev dømt.
I kanten af vejen, der går fra lufthavnen ved Palermo og ind til byen er opført et mindesmærke for Giovanni Falcone og Paolo Borsellino, begge dræbt i 1972 som følge af deres ihærdige arbejde in anti-mafia regi. Falcone blev dræbt af en bombe (500 kg TNT) sammen med sin kone og tre bodyguards på vejen fra lufthavnen og ind til Palermo. To måneder senere blev Borsellino dræbt af en bilbombe foran sin mors hus, også i Palermo.

Den mest vigtige regel i Mafiaen er: tavshed! Denne regel blev ikke overholdt af Tommaso Buscetta, et højtstående medlem af organisationen, blev arresteret i Brasilien i 1982. Efter et mislykket forsøg på selvmord besluttede han at snakke. Han retfærdiggjorde sine oplysninger med, at "Casa Nostra" havde lagt sine tidligere så noble ideer bag sig og nu kun handlede i profittens navn bl.a. med salg af heroin. Det var dog hævngerrighed, der drev Buscetta til at angive de ledende skikkelser indenfor Corleone-familien, der for at profilere magt og i kampen for monopolet på narkotikahandlen havde elimineret syv af Buscettas familiemedlemmer - deriblandt hans to sønner.

Oplysninger fra Tommaso Buscetta i 1991 berørte også regeringen på topplan, og den kendte kristelig-demokratiske politiker, Giulio Andreotti, måtte efter beskyldninger om at stå i ledtog med den tidligere omtalte Salvatore Lima, træde tilbage i 1992 efter 45 år i italiensk politik. Mange af anklagerne mod Andreotti var dog baseret på informere, og manglen på beviser gjorde, at man frafaldt tiltalerne. En anden kendt politiker, Silvio Berlusconi er også sat i forbindelse med Mafiaen. I 1998 blev hans partikontor i Milano endevendt i forsøget at finde beviser for hvidvaskning af penge for "Casa Nostra". Men som det er set, har Berlusconi forstået at sno sig uden om.

Som sagt har Mafiaen ændret grundlaget for organisationen fra at yde beskyttelse til andre til nu at beskytte sig selv, at udplyndre og udnytte andre til egen fordel. det er tilbagegang i højeste potens!
Enken efter dommeren Cesare Terranova (dræbt i 1979) har startet en kvindebevægelse mod Mafiaen. Hun har sagt:"Hvis man kan ændre metaliteten, ændre substansen, fjerne den frygt Mafiaen holder een i - hvis man kan opnå at ændre dette, kan man slå dem!"

Webmaster og design: domoras - Dorte Møller Rasmussen